Vi effektiviserer samfundet gennem innovative datadrevne løsninger

Skrevet d. 02-07-2021
Blog
2 min
Kåre Kåre

Ruteplanlægning tænkt på ny

Vi har erfaret, at en stor del af mellemstore og store virksomheder stadig benytter simple kalendersystemer i samspil med Google Maps til at håndtere ruteplanlægningen.

Dette føre til langsomme responstider og planlægningsfejl, hvilket giver overbebyrdede og stressede planlæggere, tabt fortjeneste for virksomhederne og unødvendig udledning af CO2, grundet spildkørsel.

For at komme disse problemer til livs, Har NorthArc udviklet et værktøj, der samler planlægning i en dedikeret løsning. Her automatiseres, og optimeres de mangeartede planlægningsprocesser.
Dette er muligt ved hjælp af kraftige in-house udviklede optimeringsalgoritmer. Disse algoritmer differentierer sig ved at generere effektive ruter, som stadigvæk tager hensyn til:

  • Medarbejdernes kompetencer
  • Virksomhedens køretøjer og dets kapacitet
  • Opgavernes krav
  • Kundens ønsket tidsvindue
  • Vejnettet og dets trafik
  • Depoter

    datadrevet løsninger

Hvad er anderledes?

I modsætning til lignende systemer, som beror sig på rigide og ufleksible arbejdsgange, tilbyder vi en holistisk og dynamisk planlægningsoplevelse, hvor slutbrugeren hele tiden har mulighed for at eksperimentere, genberegne og omlægge ruter. Dette betyder at du:

  • At du frit kan planlægge og optimere dine ruter uden ventetid
  • At du ikke har afhængig af at sende og uploade dine ruter

Med vores produkt får virksomhederne mulighed for at planlægge ud fra et datadrevet rationale, hvilket mindsker presset på de ansatte, frigør tid, øger opgavekapaciteten og udmønter sig på bundlinjen. Både den økonomiske og den bæredygtige.

Alt er udviklet in-house og vi er 100% uafhængige af underleverandører.

Lad NorthArc teste dine ruter?

Læs mere om test-samarbejde her

Hold øje med nye indlæg

Følg os på Linkedin

NorthArc

Hjælper virksomheder med at fokusere på at udvikle sig fremfor at løse trivielle opgaver.

Kontakt

© 2023 NorthArc ApS. Alle rettigheder forbeholdes.